Line Dance 1 5 x 50 Min.
Kurs Tag Zeit Beginn Dauer
Termine
Buchen
LINE DANCE 1 Mo 19:20 02.09. 5 x 50 Minuten
inkl. Pause
LINE DANCE 6 Sa 18:00 07.09. 5 x 50 Minuten
inkl. Pause
LINE DANCE 11 Mo 19:20 28.10. 5 x 50 Minuten
inkl. Pause
Line Dance Club
Kurs Tag Zeit Beginn Dauer
Termine
Buchen
LINE DANCE CLUB 4 Do 19:10 fortlaufend jeweils 50 Minuten
inkl. Pause
Line Dance 5 x 50 Min.
Kurs Tag Zeit Beginn Dauer
Termine
Buchen
LINE DANCE 61 Sa 18:00 02.11. 5 x 50 Minuten
inkl. Pause